Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Έργα

Κατασκευάζουμε και υλοποιούμε μεγάλα έργα μεταμορφώνοντας το χώρο σας με σύγχρονες λύσεις και την τήρηση όλων των προδιαγραφών ασφαλείας.

Ανακαίνιση κτιρίου - εκσυγχρονισμός του χώρου

Δημιουργία χωρίσματος με γυψοσανίδα

Δημιουργία κρυφού φωτισμού στις ειδικές κατασκευές

Ανακαίνιση κτιρίου - εκσυγχρονισμός του χώρου

Δημιουργία κρυφού φωτισμού

Κατασκευή μεταλλικής οροφής

Κατασκευή Ψευδοροφής

Δημιουργία χωρίσματος αλουμινίου

Ψευδοροφή ορυκτής ίνας

Κατασκευή Τσιμεντοσανίδας

Ανακαίνιση κτιρίου - εκσυγχρονισμός του χώρου